t-rath-b.gif (2113 bytes) วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2542 Daily Web Logo

ประเพณีไทย
"http://www.thaitrip.com"


         ผู้ที่สนใจเรื่องราวไทยๆ ไม่ว่าจะเป็นประเพณี วัฒนธรรม หรืออื่นๆ ที่น่าสนใจของไทย รวบรวมไว้ให้ในเวบไซต ThaiTrip.com
          ความรู้เกี่ยวกับการทอดกฐิน เช่น ความหมาย วิธีทอด คำถวายผ้า เปิดดูได้ใน ทอดกฐิน หัวข้อ วัดหลวง จะเป็นราย ชื่อพระอารามหลวง 16 แห่ง ที่กำหนดไว้สำหรับกฐินหลวง หากสนใจรายละเอียดของประเพณีงานแข่งควาย ให้เลือกดูที่ วิ่งควาย
          นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2542 ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร สามารถติดตามได้จากหัวข้อชื่อเดียวกัน


Archives co-op1.gif (3733 bytes) home